POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Gracias por consultar este apartado. En Danza Tania Veiga recompilamos datos de navegación e tamén os datos que nos aportas voluntariamente mediante os opt-ins (cajetíns) dispostos na web.

A túa privacidade é importante para min, polo que os teus datos son tratados como a min me gustaría que trataran os meus. Encárgome de que a información sobre a recompilación e uso estea ben clara, para que nos deas teu permiso con pleno coñecemento. Tamén me encargo de que fácilmente poidas modificar os teus datos ou darte de baixa do noso boletín.

Tamén me comprometo a non enviarche spam nin ceder teus datos salvo por obriga legal.

Basicamente, o que debes saber é quen vai utilizar teus datos, para que fin e cales son os teus dereitos.

1. Quen vai utilizar teus datos?

A responsable dos datos recadados a través do sitio web https://www.danzataniaveiga.com (en adiante, a “web”) é Tania Veiga Blanco con DNI 35478299V, con domicilio en R/Combe, 36611, Vilagarcía de Arousa, (en adiante Danza Tania Veiga).

Podes poñerte en contacto con nós a través do enderezo de correo electrónico: info@danzataniaveiga.com

Utilizaremos teus datos mentras non solicites a eliminación da nosa base de datos ou mentras manteñamos unha relación comercial.

Non comunicaremos os teus datos persoais a ningún terceiro alleo a Danza Tania Veiga, salvo obriga legal.

Debes saber que temos contratados os seguintes provedores de servizos, que se comprometeron ó cumprimento da normativa de protección de datos no momento da súa contratación:

– A empresa na que contratamos o hosting: Andaina Sistemas Informáticos (d aquí en adiante, Andaina), con enderezo na rúa San Juan de Lubre, 14b,baixo; Bergondo, A Coruña, 15166; sendo titular José Antonio Vázquez Quián con NIF 46916427S.

Pódese consultar a súa política de privacidade e outros aspectos legais de Andaina en: https://www.andaina.net/terminos-y-condiciones/

– A empresa que proporciona os servizos de CRM para a xestión dos contactos e para a creación da newsletter.

Utilizamos MailChimp para as nosas comunicacións tanto informativas como comerciais. MailChimp ten sede nos Estados Unidos, o que implica que existe unha transferencia internacional de datos ós Estados Unidos, que o usuario consinte de forma expresa ca aceptación desta política de privacidade.

MailChimp é propiedade de está operada por The Rocket Science Group LLC (de aquí en adiante “MailChimp”), con enderezo en 675 Ponce de Leon Ave, NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.

Pódese consultar a súa política de privacidade no seguinte enlace:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

– Google LLC, con enderezo en 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (California), Estados Unidos.

Pódese consultar a política de privacidade e demais aspectos legais de dita compañía no seguinte enlace:

https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Google participa e ten certificado o seu cumprimento co marco de acordo entre EE.UU. E a Unión Europea denominado Privacy Shield, comprometéndose a someter toda a información persoal de países membros da Unión Europea ós principios derivados do Privacy Shield.

Podes obter máis información acerca do Privacy Shield na web: https://www.privacyshield.gov/welcome

Tamén podes comprobar a adhesión de Google ó Privacy Shield no seguinte enlace:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

2. Con que finalidade se tratarán os teus datos persoais?

En Danza Tania Veiga, trataremos os teus datos persoais recadados a través da Web cas seguintes finalidades:

a) Para poder prestar o noso servizo si a relación é comercial.

b) Para enviarche a información que solicitas a través dos formularios da Web.

c) Para enviarche a newsletter e eventualmente comunicacións de promocións ou publicidade sobre os nosos servizos.

Podes opoñerte ó envío de comunicacións comerciais en calquera momento, remitindo un correo electrónico a info@danzataniaveiga.com

3. Cales son os teus dereitos?

Nos formularios da Web, expoñemos brevemente as condicións nas que nos cedes teus datos. Aceptar estas condicións supón un consentimento libre, específico, inequívoco e informado xa que sempre terás dispoñible esta política de privacidade. Debes, tras a lectura da mesma, aceptala mediante o marcado do recadro disposto para tal efecto.

Claro, si os teus datos son errados, non poderemos prestarche os nosos servizos.

Como persoa interesada que proporcionaches os teus datos persoais, tes pleno dereito a obter información sobre como tratamos teus datos en Danza Tania Veiga  e tamén estás facultada para exercitar os dereitos que a normativa de protección de datos recoñece:

a) Dereito de ACCESO ós teus datos persoais.

b) Dereito a solicitar a RECTIFICACIÓN dos datos errados.

c) Dereito a solicitar a súa SUPRESIÓN cando, por exemplo, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

d) Dereito a solicitar a LIMITACIÓN DO TRATAMENTO dos teus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou defensa de reclamacións.

e) Dereito a exercitar a OPOSICIÓN ó tratamento dos teus datos, en cuxo caso deixaremos de tratar os teus datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou para o exercicio e defensa de reclamacións.

Podes exercer tales dereitos comunicándote con nós a través do enderezo postal que consta no apartado “ 1. Quen vai utilizar os teus datos”

Ademais, no caso de teñamos vulnerado calquera dos teus dereitos, sempre podes reclamar ante a Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid ou a través da sede electrónica da AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/